Nằm đối diện với chợ Bà Rịa trên đường về Long Hải và Vũng Tàu có quán hải sản Bờ Sông rất to và rất thoáng đẹp. Hải sản tuơi ngon, thức ăn...

Food For Good #333: Chả cá nhồng măng lần đầu mới nghe và ăn thử xong rồi... mê !

Food For Good #333: Chả cá nhồng măng lần đầu mới nghe và ăn thử xong rồi... mê !

Food For Good #333: Chả cá nhồng măng lần đầu mới nghe và ăn thử xong rồi... mê !

Food For Good #333: Chả cá nhồng măng lần đầu mới nghe và ăn thử xong rồi... mê !

Food For Good #333: Chả cá nhồng măng lần đầu mới nghe và ăn thử xong rồi... mê !
Food For Good #333: Chả cá nhồng măng lần đầu mới nghe và ăn thử xong rồi... mê !
  • 2019-02-12 12:41:38 2 months ago
  • Reads 322
  • Comments 0
  • By: Color Man
Nằm đối diện với chợ Bà Rịa trên đường về Long Hải và Vũng Tàu có quán hải sản Bờ Sông rất to và rất thoáng đẹp. Hải sản tuơi ngon, thức ăn...
  • Tell us what you think about this article
  • Food For Good #333: Chả cá nhồng măng lần đầu mới nghe và ăn thử xong rồi... mê !

Easy Branches Global Network allows You to share Your post within our Network in any Continent or Country on the Global

Your Post